ความแข็งของหินแต่ละประเภท ของภาคเหนือตอนบน แต่ละจังหวัด ที่แตกต่างกัน

การนำความรู้และทฤษฎี มาใช้วิเคราะห์
มีผลต่อระยะเวลาของการทำงานอย่างยิ่ง

ในภาคเหนือตอนบน แต่ละจังหวัด ชนิดของหินนั้นต่างกัน หินอัคนี หินชนวน หรือหินแปร แต่ละแบบความแข็งก็แตกต่างกันไป

การวิเคราะห์ ชั้นหิน ก่อนที่จะทำการเจาะ
“ใช้ขนาดและมุมองศา ของเข็มเจาะ” ต้องพอดีกัน
ไม่เช่นนั้นเจาะทั้งวันแทบไม่ได้งานเลยครับ

Comments

comments