ตัด โครงสร้าง ในพื้นที่แคบ ทำงานสุดแสนลำบาก

ตัด โครงสร้าง ในพื้นที่แคบ ทำงานสุดแสนลำบาก #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

รื้อ อาคาร 5 ชั้น ย่านประตูท่าแพ ในซอยเล็กๆ คืออีกหนึ่งแห่งที่เจ้าของ ต้องตัดโครงสร้างอาคารออก

ปีนี้ผู้ประกอบการโรงแรม ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ต้องยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง โรงแรมหลายแห่งติดในเงื่อนไข จึงจำเป็นต้องรื้อถอนและตัดโครงสร้างอาคาร เพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถึงจะสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ งานรื้ออาคาร 5 ชั้น ย่านประตูท่าแพ ในซอยเล็กๆ คืออีกหนึ่งแห่งที่เจ้าของ ต้องตัดโครงสร้างอาคารออก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโรงแรม #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร

Read more

ตัดแยก รื้อสระน้ำชั้นลอย เพื่อให้ถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร เพื่อสร้างเป็นโรงแรมที่พักในเขตคูเมืองเชียงใหม่

ตัดแยก รื้อสระน้ำชั้นลอย เพื่อให้ถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร เพื่อสร้างเป็นโรงแรมที่พักในเขตคูเมืองเชียงใหม่ #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

งานรื้อ เจาะอาคาร วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน

งานรื้อ เจาะอาคาร วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

เจาะพื้นปูนหนาเกือบครึ่งเมตร ปั๊ม ปตท. เชียงใหม่

พื้นปูนหนาเสมอคาน..หนาเกือบ ครึ่งเมตร เจาะกันหัวเจาะแทบพัง บอกต้องให้เสร็จ ภายใน 1 วัน #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

รื้อถอนโกดัง ห้องอบผลไม้ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่

รื้อถอนโกดัง ห้องอบผลไม้ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

งานรื้อถอนแบบที่ไม่ใช้หัวเจาะกระแทก

งานรื้อถอนแบบที่ไม่ใช้หัวเจาะกระแทก ดิ เออบาน่า ปาล์ม สปริงส์ เทศบาลนครเชียงใหม่ #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

รื้อเฉพาะส่วนของโครงสร้างอาคารที่ทรุด สันกำแพง เชียงใหม่

โครงสร้างอาคารทรุด ..ก็สามารถรื้อเฉพาะส่วนที่เป็นปัญหาไม่ได้รื้อบ้านทิ้งทั้งหลัง กับรื้อดาดฟ้าของบ้าน #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

รื้อถอน ตัดโครงสร้างชุมชนเก่าแก่ ภายในคูเมืองเชียงใหม่

” ชุมชนเก่าแก่ ที่อยู่กันมานับพันปี ” คือวิถีชุมชนดั้งเดิม ภายในคูเมืองเชียงใหม่ จะปลูกบ้านชิดติดกัน ” ห่างกันแค่คืบแค่ศอก” และ “แทบทุกบ้านมีบ่อน้ำ” ปัจจุบัน แปรเปลี่ยนเป็นที่พักโรงแรม แทบทุกตรอก ทุกซอย การรื้อ ตัด ต่อเติมหรือสร้างใหม่ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ หากใช้หัวเจาะกระแทก

Read more

รื้อถอน เดินท่อดับเพลิงสปริงเกอร์ ระบบไฟฟ้า และก่อฉาบผนังคืน

รื้อถอน ไม่ยาก…ยากตอนที่ต้องทำระบบ กลับคืนนี่แหละเดินท่อดับเพลิงสปริงเกอร์ ระบบไฟฟ้า และก่อฉาบผนังคืน #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more