เจาะพื้นปูน ปั๊มน้ำมัน ปตท. เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่

เจาะพื้นปูน ปั๊มน้ำมัน ปตท. เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

ตัด เจาะ รื้อถอน ถนนหมู่บ้าน งานมันละเอียด ต้องค่อยๆตัด ค่อยๆเจาะ เชียงใหม่

ตัด เจาะ รื้อถอน ถนนหมู่บ้าน งานมันละเอียด ต้องค่อยๆตัด ค่อยๆเจาะ เชียงใหม่ #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

ตัด แยกอาคาร โรงเรียนโสตศึกษา เชียงใหม่ ต้องการทุบ รื้อ กรีด ตัด เจาะ หรือแยกอาคาร ตามหลักวิศวกรรม เราทำให้ตามที่ต้องการ

งานตัดแยกอาคาร โรงเรียนโสตศึกษา เชียงใหม่ ต้องการทุบ รื้อ กรีด ตัด เจาะ หรือแยกอาคาร ตามหลักวิศวกรรม เราทำให้ตามที่ต้องการ #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! )

Read more

รื้อ ตัดอาคาร ปรับพื้นที่ U.S. Consulate General Chiang Mai Thailand เชียงใหม่

รื้อ ตัดอาคาร ปรับพื้นที่ U.S. Consulate General Chiang Mai Thailand เชียงใหม่ #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร.

Read more

ตัด โครงสร้าง ในพื้นที่แคบ ทำงานสุดแสนลำบาก

ตัด โครงสร้าง ในพื้นที่แคบ ทำงานสุดแสนลำบาก #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

รื้อ อาคาร 5 ชั้น ย่านประตูท่าแพ ในซอยเล็กๆ คืออีกหนึ่งแห่งที่เจ้าของ ต้องตัดโครงสร้างอาคารออก

ปีนี้ผู้ประกอบการโรงแรม ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ต้องยื่นขออนุญาตให้ถูกต้อง โรงแรมหลายแห่งติดในเงื่อนไข จึงจำเป็นต้องรื้อถอนและตัดโครงสร้างอาคาร เพื่อให้ถูกต้องตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ถึงจะสามารถดำเนินการออกใบอนุญาตได้ งานรื้ออาคาร 5 ชั้น ย่านประตูท่าแพ ในซอยเล็กๆ คืออีกหนึ่งแห่งที่เจ้าของ ต้องตัดโครงสร้างอาคารออก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายโรงแรม #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร

Read more

ตัดแยก รื้อสระน้ำชั้นลอย เพื่อให้ถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร เพื่อสร้างเป็นโรงแรมที่พักในเขตคูเมืองเชียงใหม่

ตัดแยก รื้อสระน้ำชั้นลอย เพื่อให้ถูกต้องตาม พรบ.ควบคุมอาคาร เพื่อสร้างเป็นโรงแรมที่พักในเขตคูเมืองเชียงใหม่ #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

งานรื้อ เจาะอาคาร วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน

งานรื้อ เจาะอาคาร วิทยาลัยเทคนิคลำพูน จังหวัดลำพูน #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

เจาะพื้นปูนหนาเกือบครึ่งเมตร ปั๊ม ปตท. เชียงใหม่

พื้นปูนหนาเสมอคาน..หนาเกือบ ครึ่งเมตร เจาะกันหัวเจาะแทบพัง บอกต้องให้เสร็จ ภายใน 1 วัน #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more

รื้อถอนโกดัง ห้องอบผลไม้ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่

รื้อถอนโกดัง ห้องอบผลไม้ อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ #โดย ลำพูนสหช่าง ( ทุบรื้อถอน ครบวงจร – ปรึกษาฟรี !! ) โทร. 088-2612512, 092-2721717

Read more