เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนสหช่าง.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนสหช่าง จัดตั้งดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2554 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 323 หมู่ 1 ตำบล เหมืองง่า อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน และสำนักงานบริการตั้งอยู่ที่ ถนนสายเชียงใหม่ – ลำปาง ขาออก ตรงข้ามบริษัทปูนตรานกอินทรี ต. หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ดำเนินธุรกิจด้านบริการรับทุบตึกรื้อถอนอาคาร โกดัง โรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการงานด้านการรื้อถอนทุกชนิด ทุกประเภท ทั้งการรื้อถอนงานไม้ งานโครงสร้างเหล็ก โรงงาน โกดัง ตลอดจนรื้อถอนอาคารในที่สูงซึ่งจะต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ ทั่วทุกพื้นที่ ทุกภาคในราชอาณาจักรไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำพูนสหช่าง ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านคุณภาพของการบริการ ในลูกค้าที่มีอยู่หลากหลายประเภท จากประสบการณ์และผลงานที่มีมากมาย ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า บริการของเราจะช่วยคุณจัดการปัญหางานรื้อถอนและปรับพื้นที่ให้เป็นเรื่องง่าย ในเวลาอันรวดเร็วและมีคุณภาพ พร้อมทั้งขนย้ายเศษวัสดุอย่างเรียบร้อยรวมทั้งด้านการควบคุมต้นทุน เพื่อให้เหมาะสมกับยุคภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบาย

การบริการที่รวดเร็ว ซื่อสัตย์ ปลอดภัย ตรงเวลาและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

นโยบายสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

 • ใส่ใจความปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
 • คำนึงถึงเป้าหมายและนโยบายการบริหารของลูกค้า
 • บริการลูกค้าด้วยมิตรไมตรีเสมือนหนึ่งคือครอบครัวของเรา
 • มีศูนย์กลางสำหรับติดต่อประสานงานและการสั่งงาน 24 ชั่วโมง
 • พนักงานขับรถผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานทุกคน
 • มีการจัดประชุมบุคลากรจำนวน 1 ครั้ง / เดือน
 • กรณีฉุกเฉิน สามารถจัดหารถทดแทนได้ภายในเวลา 1 ชั่วโมง
 • หจก. มีนโยบายรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

มาตรฐาน – คุณภาพ

 • คำนึงถึงความปลอดภัย ขณะปฏิบัติงาน
 • มีระบบป้องกันความปลอดภัย ขณะปฏิบัติงานในที่สูง
 • มีความตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 • การแต่งกาย การพูดจาต้องสุภาพเรียบร้อย
 • ปฏิบัติตามกฎของ หจก.อย่างเคร่งครัด
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา